ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ
PDF Εκτύπωση E-mail

Έγκριση εκπαιδευτικών επισκέψεων στο ΚΠΕ Ανατολικού Ολύμπου περιόδου Ιανουαρίου-Ιουνίου 2018


Έχει εγκριθεί η υλοποίηση εκπαιδευτικών επισκέψεων σχολικών ομάδων Α’/θμιας και Β’/θμιας Εκπ/σης, στο ΚΠΕ Ανατολικού Ολύμπου, κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2018, στο πλαίσιο του έργου «Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ)-Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» μέσω του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», άξονας προτεραιότητας 6, στις περιφέρειες ΛΑΠ, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση, μετά από αίτημα των σχολείων και με τη σύμφωνη γνώμη των Υπευθύνων Σχολικών Δραστηριοτήτων.

Έγκριση

 
PDF Εκτύπωση E-mail

Εκπαιδευτικές Eπισκέψεις και Επιμορφωτικές Δράσεις στα ΚΠΕ


Έχει αποσταλλεί η εγκύκλιος για τις Εκπαιδευτικές Επισκέψεις και τις Επιμορφωτικές Δράσεις στα ΚΠΕ με αρ.Πρωτ. Φ.16Α/ΜΚ/205575/Δ1-24.11.2017


Εγκύκλιος

 
PDF Εκτύπωση E-mail

Εγκριτική επισκέψεων στο ΚΠΕ Ανατολικού Ολύμπου Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου  2017


Η εγκριτική απόφαση για τις εκπαιδευτικές επισκέψεις σχολικών ομάδων στο ΚΠΕ Ανατολικού Ολύμπου από το 17 Oκτωβρίου έως 19 Δεκεμβρίου 2017 έχει αριθμό πρωτοκόλλου : 183149/Δ2-27.10.2017

 
PDF Εκτύπωση E-mail

Εγκριτική επισκέψεων στο ΚΠΕ Ανατολικού Ολύμπου Ιανουάριος - Ιούνιος 2017

Η εγκριτική απόφαση για τις εκπαιδευτικές επισκέψεις σχολικών ομάδων στο ΚΠΕ Ανατολικού Ολύμπου από το Φεβρουάριο έως τον Ιούνιο του 2017 έχει αριθμό πρωτοκόλλου :10198 /Δ2/ 20-1-2017

Εγκριτική Επισκέψεων

Συγκεντρωτικός πίνακας εκπαιδευτικών επισκέψεων 2017

Εγκύκλιος επισκέψεων σε ΚΠΕ 2016-2017