Έντυπα πρόσληψης αναπληρωτών - ωρομισθίων

Κατεβάστε παρακάτω όλα τα απαραίτητα έγγραφα που πρέπει να υποβληθούν στην υπηρεσία μας για την πρόσληψή σας.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δώστε στο αρχείο με όνομα “ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ” που περιέχει αναλυτικές οδηγίες για τα έγγραφα που πρέπει να υποβληθούν

Icon

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 4: Αίτηση αναγνώρισης μεταπτυχιακού-διδακτορικού
02/09/2019 12.88 KB 38 λήψεις

Icon

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3: Αίτηση αναγνώρισης προϋπηρεσίας
02/09/2019 32.50 KB 91 λήψεις

Icon

Υπόδειγμα 2: υπεύθυνη δήλωση Μ.Κ.
02/09/2019 48.50 KB 39 λήψεις

Icon

Υποδειγμα 1: υπεύθυνη δήλωση
02/09/2019 109.55 KB 46 λήψεις

Icon

Δικαιολογητικά Πρόσληψης
02/09/2019 17.48 KB 95 λήψεις

Icon

Εγκύκλιος 169228.Ε2.12-10-2016
02/09/2019 512.71 KB 54 λήψεις

    Close Menu
    ajax-loader