Καθηγητές

Τροποποίηση πίνακα λειτουργικών κενών για συμπλήρωση ωραρίου
Ανακοίνωση πίνακα λειτουργικών κενών – πλεονασμάτων 2019-20

Πίνακες Κατάταξης Υποψηφίων για Πρόσληψη Οδηγών και Συνοδών σχολικών λεωφορείων ΣΜΕΑΕ για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών

Πίνακες Κατάταξης Υποψηφίων για Πρόσληψη Οδηγών και Συνοδών σχολικών λεωφορείων ΣΜΕΑΕ για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών σύμφωνα με...

ajax-loader