Τροποποίηση απόφασης οριστικής τοποθέτησης αναπληρωτών

  • ΑΡΧΙΚΗ
  • Τροποποίηση απόφασης οριστικής τοποθέτησης αναπληρωτών

Τροποποίηση της αριθμ. πρωτ.: 11809/8-10-2020 (ΑΔΑ :Ψ0ΠΠ46ΜΤΛΗ-ΝΝΘ) απόφασης οριστικής τοποθέτησης-διάθεσης εκπαιδευτικών σε Σχολικές Μονάδες στο πλαίσιο του Έργου «Πληρωμή Αναπληρωτών και Ωρομισθίων Εκπαιδευτικών, καθώς και Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΕΠ-ΕΒΠ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με κωδικό 2014ΣΕ04700000 (εθνικό σκέλος Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υ.ΠΑΙ.Θ.).

(215 επισκέψεις, 1 σήμερα)

Σχετικά έγγραφα

ΑΡΧΕΙΟ ΜΕΓΕΘΟΣ ΛΗΨΕΙΣ
pdf ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΔΕ Αντιγραφή 208 KB 199
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter

Σχετικές Αναρτήσεις

Τροποποίηση πίνακα λειτουργικών κενών για συμπλήρωση ωραρίου
Απόρρητο: Διεθυντής Εκπαίδευσης
Απόρρητο: Διεθυντής Εκπαίδευσης
ajax-loader